24.11.2020
Dana 24. novembra 2020. godine, održana je nova aukcija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, koje dospevaju 30.07.2025. godine, sa kuponskom stopom od 3,00%. Obim aukcije iznosio je 37.117.950.000 dinara.

Ukupan obim tražnje na aukciji iznosio 6.321.500.000 dinara, a realizovano je 25.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 250.000.000 dinara. 

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Isplata kupona u iznosu od 3,00% vršiće se polugodišnje svakog 30. jula i 30. januara do datuma dospeća.