06.12.2012

Poštovani,

 
Obaveštavamo vas da će se za državne obveznice Republike Srbije, koje se budu emitovale od 01. januara 2013. godine, isplata kupona vršiti jednom godišnje.
 
Konvencija obračuna dana državnih hartija od vrednosti Republike Srbije primenjivaće se kao i do sada.