12.12.2012
Na dan 30.11.2012 godine javni dug Republike Srbije iznosio je 1.978 mlrd dinara (17,56 mlrd evra), dok je na kraju oktobra 2012. godine iznosio 1.879,67 mlrd dinara odnosno 16,59 mlrd evra. Najveći uticaj na povećanje javnog duga Republike Srbije imala je emisija evrobveznica Srbije 2017 u iznosu od 750,0 mln dolara koja dospeva u novembru 2017. godine. Tokom novembra, Republika Srbija se dodatno zadužila kroz hartije od vrednosti denominovane u dinarima u iznosu od 25,1 mlrd kao i hartije denominovane u evrima u iznosu od 38,5 mln. Najznačajnije stavke u servisiranju javnog duga Republike Srbije tokom novembra meseca predstavljale su otplate obaveza po osnovu dugoročnih hartija od vrednosti 13,0 mlrd dinara (od čega glavnica 11,16 mlrd dinara), obaveze po osnovu kratkoročnih hartija od vrednosti 4,4 mlrd dinara (od čega glavnica 4,2 mlrd dinara), kao i servisiranje obaveza prema domaćim bankama u ukupnom iznosu od 1,2 mlrd dinara (od čega glavnica 1,1 mlrd dinara). Na kraju novembra 2012. godine učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 60,5%. Kretanje javnog duga Republike Srbije u periodu od decembra 2011. godine do novembra 2012. godine, predstavljeno je u tabeli.