12.12.2012
U 2012. godini, javni dug Republike Srbije je porastao sa 1.547 mlrd dinara (14,78 mlrd evra) na kraju 2011. godine, na 1.978 mlrd dinara (17,56 mlrd evra) na kraju novembra 2012. godine. Najveći deo javnog duga je i dalje u stranim valutama od kojih najveći deo čine evri 51 odsto, američki dolari 23,1 odsto, dinari 18,3 odsto, specijalna prava vučenja 5,7 odsto, i ostale valute 1,9 odsto. Učešće javnog duga Republike Srbije u bruto domaćem proizvodu na kraju novembra 2012. godine se nalazi na nivou od 60,5 odsto.
Do novembra 2012. godine, Republika Srbija je otplatila obaveze u iznosu od 350,6 mlrd dinara (3,1 mlrd evra), od čega glavnice u iznosu od 291,7 mlrd dinara (2,6 mlrd evra) i kamate u iznosu od 58,9 mlrd dinara (0,5 mlrd evra). Procentualno najveće učešće u otplatama glavnica pripada državnim hartijama od vrednosti emitovanim na domaćem tržištu u iznosu od 237,6 mlrd dinara (2,1 mlrd evra), dok su kamate na ove obaveze plaćene u iznosu od 28,0 mlrd dinara (245 mln evra). Pored državnih hartija od vrednosti veliko učešće u servisiranju duga imaju obaveze prema Pariskom klubu u iznosu od 10,2 mlrd dinara (90,3 mln evra) od čega glavnica 5,1 mlrd dinara (45,1 mln evra), dok je iznos plaćene kamate bio 5,1 mlrd dinara (45,2 mln evra). Obaveze prema Londonskom klubu plaćene su u ukupnom iznosu od 11,4 mlrd dinara (101,6 mln evra), od čega glavnica iznosi 6,1 mlrd dinara (54,6 mln evra), a iznos plaćene kamate 5,3 mlrd dinara (47,0 mln evra). Obaveze po osnovu kuponske isplate evroobveznice Srbija 2021 plaćene su u ukupnom iznosu od 6,2 mlrd dinara (55,3 mln evra), dok su obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj plaćene u iznosu od 7,8 mlrd dinara (69,3 mln evra), od čega je glavnica plaćena u iznosu od 4,5 mlrd dinara (40,4 mln evra) a kamata u iznosu od 3,3 mlrd dinara (28,9 mln evra).
U cilju blagovremenog servisiranja svih obaveza po osnovu javnog duga Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za javni dug je putem emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu ostvarila ukupna primanja u iznosu od 317,8 mlrd dinara (od čega su 81,2 odsto državne hartije od vrednosti denominovane u domaćoj valuti dok preostalih 18,8 odsto čine primanja po osnovu evro denominovanih državnih hartija od vrednosti). U skladu sa Strategijom upravljanja javnog duga, Uprava za javni dug je uspela da poveća nivo učešća domaće valute u ukupnom javnom dugu sa 16,2 odsto na kraju 2011. godine, na 18,3 odsto na kraju novembra 2012. godine. Ukupna primanja od početka godine po osnovu dinarskih državnih hartija od vrednosti na domaćem finanskijskom tržištu iznose 258,2 mlrd dinara dok preostalih 59,6 mlrd dinara predstavljaju primanja po osnovu evro denominovanih državnih hartija od vrednosti. Pored toga, Uprava za javni dug je ove godine po prvi put emitovala petogodišnju dinarsku državnu obveznicu, kao i dvogodišnju državnu obveznicu sa varijabilnim kuponom (NBS referentna stopa + fiskna margina).
Na dan 27.09.2012 godine, Uprava za javni dug Republike Srbije uspešno se vratila na međunarodno finansijsko tržište reotvaranjem evroobveznice, emitovane u septembru 2011. godine, uvećavanjem nominalne vrednosti evroobveznice Srbije 2021 na 2,0 mlrd američkih dolara. Reotvaranje evroobveznice okarakterisala je izuzetno visoka tražnja u iznosu od 4,3 mlrd dinara ponuđenih od strane preko 190 investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Reotvaranjem, Republika Srbija je ostvarila dodatno primanje od 92,9 mlrd dinara sa ostvarenim prinosom od 6,625 odsto.
Posle uspešnog reotvaranja evroobveznica 2021, dana 14.11.2012 Republika Srbija se vratila na međunarodno tržište dužničkih instrumenata sa novom emisijom petogodišnjih evroobveznica u iznosu od USD 750,0 mln. Transakcija je najavljena u inicijalnom iznosu od USD 500,0 mln sa indikativnim prinosom od 5,625%. Međutim, veliko interesovanje predvođeno investitorima iz Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva doprinelo je da ukupna tražnja, koju je predstavilo preko 160 investitora širom sveta, bude na nivou od USD 3,7 mlrd, što je omogućilo da se poveća obim emisije na USD 750,0 mln po zahtevanoj stopi prinosa od 5,45%, uz godišnji kupon od 5,25%. Transakcija je distribuirana prvenstveno investitorima iz Sjedinjenih Država (60%), zatim iz Ujedinjenog Kraljevstva (19%) i Evrope (21%). U transakciji su većinski učestvovali investicioni fondovi, banke i drugi investitori. U transakciji su kao lead-managers i book-runners učestvovali HSBC Bank, Deutsche Bank i VTB Capital.
Na kraju novembra 2012. godine, ukupna primanja Republike Srbije po osnovu emisija državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iznose 476,6 mlrd dinara.