16.03.2013
Na dan 28.02.2013. godine javni dug Republike Srbije iznosio je 2.123,7 mlrd dinara (19,04 mlrd evra). Tokom februara, Republika Srbija se dodatno zadužila kroz emisije hartija od vrednosti na domaćem tržištu u iznosu od 43,7 milijardi dinara, od čega su hartije denominovane u evrima iznosile 5,4 milijarde dinara. Na međunarodnom finansijskom tržištu Republike Srbija je emitovala sedmogodišnju evroobveznicu u iznosu od 1,5 milijardi dolara, sa kuponom od 4,875 odsto.
U februaru 2013. godine, Republika Srbija je iz budžetskih sredstava otplatila dospele obaveze po osnovu javnog duga u ukupnom iznosu od 419 miliona evra (46,7 milijardi dinara). Od toga je na ime glavnice dospelog duga plaćeno 354 miliona evra (39,5 milijardi dinara), a po osnovu kamata 65 miliona evra (7,2 milijarde dinara). Najveće razduživanje izvršeno je na domaćem finansijskom tržištu, s obzirom da je otplaćeno 315 miliona evra (35,1 milijarda dinara) glavnice duga po osnovu hartija od vrednosti. Pored toga, otplaćene su i obaveze prema inostranim poveriocima u iznosu od 7,5 miliona evra (836,4 miliona dinara), kao i obaveze po osnovu datih garancija u iznosu od 29,5 miliona evra (3,3 milijarde dinara).
Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu na kraju februara 2013. godine iznosilo je 57,7 odsto. Ministarstvo finansija i privrede je u skladu sa dugogodišnjom metodologijom za izračunavanje ovog pokazatelja za februar mesec primenilo projektovani bruto domaći proizvod za 2013. godinu u skladu sa Fiskalnom strategijom. Kretanje javnog duga Republike Srbije u periodu od decembra 2011. godine do februara 2013. godine, predstavljeno je u tabeli.