Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.3612
USD/RSD 107.9183
Цене Еврообвезница на затварању 31.01.2023
EB 2027 / 3,125% 89,681 / 5,920%
EB 2028 / 1,000% 77,114 / 5,885%
EB 2028 / 6,250% 101,796 / 5,854%
EB 2029 / 1,500% 76,055 / 6,138%
EB 2030 / 2,125% 76,482 / 5,921%
EB 2033 / 1,650% 66,219 / 6,272%
EB 2033 / 6,500% 100,521 / 6,433%
EB 2036 / 2,050% 61,299 / 6,382%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 01. februar 2023. године износи 4.028.414.807.342 динара
Вести

Државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину укључене на Prime Listing Београдске берзе - први трговачки дан 30.01.2023. године

27-01-2023

Дана 26.01.2023. године Београдска берза је донела Одлуке о укључењу дугорочних дужничких хартија од вредности на „Prime Listing“ регулисаног тржишта, тржишни сегмент „Prime Listing-Obveznice“ и то обвезница, емитованих ради измирења обавеза Републике Србије по основу обештећења за одузету имовину у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Трговање укљученим државним обвезницама, сваке појединачне серије, организоваће се методом континуираног трговања, почев од првог берзанског састанка 30.01.2023. године, са карактеристикама трговања утврђеним правилима пословања и Одлукама Београдске берзе.


Београдска берза је листирала серије петогодишњих, десетогодишњих и дванаестогодишњих обвезница:

1) обвезнице серије RES05B2024, RSMFRSD71723, са датумом доспећа 13. јануар 2024. године;

2) обвезнице серије RES05B2025, RSMFRSD66053, са датумом доспећа 13. јануар 2025. године;

3) обвезнице серије RES05B2026, RSMFRSD35652, са датумом доспећа 13. јануар 2026. године;

4) обвезнице серије RES05B2027, RSMFRSD38847, са датумом доспећа 13. јануар 2027. године;

5) обвезнице серије RES05B2028, RSMFRSD59710, са датумом доспећа 13. јануар 2028. године;

6) обвезнице серије RES10B2024, RSMFRSD35637, са датумом доспећа 13. јануар 2024. године;

7) обвезнице серије RES10B2025, RSMFRSD15258, са датумом доспећа 13. јануар 2025. године;

8) обвезнице серије RES10B2026, RSMFRSD68539, са датумом доспећа 13. јануар 2026. године;

9) обвезнице серије RES10B2027, RSMFRSD47210, са датумом доспећа 13. јануар 2027. године;

10) обвезнице серије RES10B2028, RSMFRSD91747, са датумом доспећа 13. јануар 2028. године;

11) обвезнице серије RES10B2029, RSMFRSD19953, са датумом доспећа 13. јануар 2029. године;

12) обвезнице серије RES10B2030, RSMFRSD51592, са датумом доспећа 13. јануар 2030. године;

13) обвезнице серије RES10B2031, RSMFRSD91051, са датумом доспећа 13. јануар 2031. године;

14) обвезнице серије RES10B2032, RSMFRSD37435, са датумом доспећа 13. јануар 2032. године;

15) обвезнице серије RES10B2033, RSMFRSD77399, са датумом доспећа 13. јануар 2033. године;

16) обвезнице серије RES12B2024, RSMFRSD77985, са датумом доспећа 13. јануар 2024. године;

17) обвезнице серије RES12B2025, RSMFRSD39365, са датумом доспећа 13. јануар 2025. године;

18) обвезнице серије RES12B2026, RSMFRSD16959, са датумом доспећа 13. јануар 2026. године;

19) обвезнице серије RES12B2027, RSMFRSD44589, са датумом доспећа 13. јануар 2027. године;

20) обвезнице серије RES12B2028, RSMFRSD89873, са датумом доспећа 13. јануар 2028. године;

21) обвезнице серије RES12B2029, RSMFRSD77613, са датумом доспећа 13. јануар 2029. године;

22) обвезнице серије RES12B2030, RSMFRSD33277, са датумом доспећа 13. јануар 2030. године;

23) обвезнице серије RES12B2031, RSMFRSD73661, са датумом доспећа 13. јануар 2031. године;

24) обвезнице серије RES12B2032, RSMFRSD34929, са датумом доспећа 13. јануар 2032. године;

25) обвезнице серије RES12B2033, RSMFRSD24607, са датумом доспећа 13. јануар 2033. године;

26) обвезнице серије RES12B2034, RSMFRSD87695, са датумом доспећа 13. јануар 2034. године;

27) обвезнице серије RES12B2035, RSMFRSD42849, са датумом доспећа 13. јануар 2035. године.


Податке о понуди, тражњи, обиму, ценама, промету и последњем трговачком дану наведених серија можете пратити на интернет страници Београдске берзе: https://www.belex.rs/


Република Србија успешно реализовала две емисије еврообвезница на међународном тржишту

27-01-2023

Дана 26. јануара 2023. године успешно су салдиране две емисије еврообвезница деноминоване у америчким доларима на међународном финансијском тржишту.


Издате су еврообвезнице рочности пет и десет година у укупном износу од 1,75 милијарди долара (750 милиона долара на пет година и 1 милијарда долара на десет година).


Еврообвезница рочности пет година емитована је уз купонску стопу од 6,25%, док је еврообвезница рочности десет година емитована уз купонску стопу од 6,50%.


У циљу ефикасног управљања јавним дугом истовремено су закључене и хеџинг трансакције, тј. обавезе по основу емисије доларских еврообвезница одмах су конвертоване у обавезе у еврима. Тиме је, поред смањења изложености девизном ризику кретања долара према евру, смањен и трошак задуживања Републике Србије, тако да он након извршеног cross currency swap – CCS за петогодишњу обвезницу износи 6М ЕУРИБОР увећан за 2,9 п.п., а за десетогодишњу обвезницу 6М ЕУРИБОР увећан за 3,1 п.п.


На аукцији је учествовало више од 500 заинтересованих инвеститора. Укупна тражња инвеститора за овим хартијама на дан трговања премашила је износ од 11 милијарди долара.


Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 27,16 милијарди динара

23-01-2023

Дана 23. јануара 2023. године одржана је прва аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 25. јануара 2025. године. Обим аукције износио је 100.000.000.000,00 динара са купонском стопом од 5,00%.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 33.177.790.000,00 динара. Реализовано је 2.715.611 комада државних обвезница, номиналне вредности 27.156.110.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2025. године. Исплата купона у износу од 5,00% вршиће се годишње и то сваког 25. јануара до датума доспећа.


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.3612
USD/RSD 107.9183
Цене Еврообвезница на затварању 31.01.2023
EB 2027 / 3,125% 89,681 / 5,920%
EB 2028 / 1,000% 77,114 / 5,885%
EB 2028 / 6,250% 101,796 / 5,854%
EB 2029 / 1,500% 76,055 / 6,138%
EB 2030 / 2,125% 76,482 / 5,921%
EB 2033 / 1,650% 66,219 / 6,272%
EB 2033 / 6,500% 100,521 / 6,433%
EB 2036 / 2,050% 61,299 / 6,382%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 01. februar 2023. године износи 4.028.414.807.342 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs