Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / позитивни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.5042
USD/RSD 110.9577
Цене Еврообвезница на затварању 20.05.2022
EB 2027 89,906 / 5,498%
EB 2028 77,028 / 5,373%
EB 2029 76,946 / 5,516%
EB 2030 75,150 / 5,874%
EB 2033 69,205 / 5,516%
EB 2036 66,934 / 5,427%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 23. мај 2022. године износи 3.616.487.006.480 динара
Обавештења

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

17-01-2022

Дана 14. јануара 2022. године Република Србија је први пут емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења одузете имовине за емисије обвезница које се емитују у 2022. години утврђен је на основу Решења о обештећењу, које је донела Агенција за реституцију, а постала су правноснажна у периоду од 1. јула 2020. до 30. јуна 2021. године и износи ЕУР 69.452.452,20 а биће исплаћен емитовањем обвезница рочности пет, десет и дванаест године. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се од 14. јануара 2023. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05A2023 до RES05A2027), датум доспећа 14. јануар 2027. године;


- десетогодишњих обвезнице (серије од RES10A2023 до RES10A2032), датум доспећа 14. јануар 2032. године;


- дванаестогодишњих обвезнице (серије од RES12A2023 до RES12A2034), датум доспећа 14. јануар 2034. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења, по решењима Агенције за реституцију која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, а који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2022. године исплатити бившим власницима аконтацију у новцу, на основу решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, у износу од 10% од утврђеног износа обештећења по свим основама бившег власника. 

Вести

Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 10,96 милиона евра

18-05-2022

Дана 18. маја 2022. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, деноминованих у еврима, први пут емитована 24. фебруара 2022. године, са купонском стопом 0,85%. Обим аукције износио је 65.433.000,00 евра.


Укупан обим тражње на аукцији износио је 11.165.000,00 евра. Реализовано је 10.965 комада државних обвезница, номиналне вредности 10.965.000,00 евра.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 0,81 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. августа 2024. године. Исплата купона у износу од 0,85% вршиће се полугодишње и то сваког 28. фебруара и 28. августа до датума доспећа.


Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 8,5 милијарди динара

10-05-2022

Дана 10. маја 2022. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20.01.2024. године, први пут емитована 18. јануара 2022. године. Обим аукције износио је 16.580.080.000,00 динара са купонском стопом од 2,75%.


Укупан обим тражње износио је 8.510.060.000,00 динара. Реализовано је 851.006 комада државних обвезница, номиналне вредности 8.510.060.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 2,75% вршиће се годишње и то сваког 20. јануара до датума доспећа.


Република Србија на аукцији продала двогодишње државне обвезнице у износу од 2,6 милијарди динара

19-04-2022

Дана 19. априла 2022. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, која доспева 20.01.2024. године, први пут емитована 18. јануара 2022. године. Обим аукције износио је 19.199.580.000,00 динара са купонском стопом од 2,75%.


Укупан обим тражње износио је 2.619.500.000,00 динара. Реализовано је 261.950 комада државних обвезница, номиналне вредности 2.619.500.000,00 динара.


Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. јануара 2024. године. Исплата купона у износу од 2,75% вршиће се годишње и то сваког 20. јануара до датума доспећа.


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / позитивни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.5042
USD/RSD 110.9577
Цене Еврообвезница на затварању 20.05.2022
EB 2027 89,906 / 5,498%
EB 2028 77,028 / 5,373%
EB 2029 76,946 / 5,516%
EB 2030 75,150 / 5,874%
EB 2033 69,205 / 5,516%
EB 2036 66,934 / 5,427%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 23. мај 2022. године износи 3.616.487.006.480 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs