Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.3966
USD/RSD 112.395
Цене Еврообвезница на затварању 04.07.2022
EB 2027 87,807 / 6,098%
EB 2028 73,463 / 6,287%
EB 2029 72,905 / 6,446%
EB 2030 73,624 / 6,199%
EB 2033 62,909 / 6,606%
EB 2036 58,980 / 6,578%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 05. јул 2022. године износи 3.674.738.433.228 динара
Обавештења

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

17-01-2022

Дана 14. јануара 2022. године Република Србија је први пут емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења одузете имовине за емисије обвезница које се емитују у 2022. години утврђен је на основу Решења о обештећењу, које је донела Агенција за реституцију, а постала су правноснажна у периоду од 1. јула 2020. до 30. јуна 2021. године и износи ЕУР 69.452.452,20 а биће исплаћен емитовањем обвезница рочности пет, десет и дванаест године. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се од 14. јануара 2023. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05A2023 до RES05A2027), датум доспећа 14. јануар 2027. године;


- десетогодишњих обвезнице (серије од RES10A2023 до RES10A2032), датум доспећа 14. јануар 2032. године;


- дванаестогодишњих обвезнице (серије од RES12A2023 до RES12A2034), датум доспећа 14. јануар 2034. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења, по решењима Агенције за реституцију која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, а који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2022. године исплатити бившим власницима аконтацију у новцу, на основу решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, у износу од 10% од утврђеног износа обештећења по свим основама бившег власника. 

Вести

Саопштење поводом календара аукција државних хартија од вредности Републике Србије за трећи квартал 2022. године

28-06-2022

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије деноминованих у РСД за трећи квартал 2022. године:


- 12.07.2022. - двогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 2,75% (годишња исплата купона), датум доспећа 20. јануар 2024. године, реотварање од 18.01.2022. године, планирани обим продаје 4.030.020.000 динара;


- 06.09.2022. - десетогодишњe државне обвезнице, купонска стопа 5,875% (годишња исплата купона), датум доспећа 08. фебруар 2028. године, реотварање од 06.02.2018. године, планирани обим продаје 10.000.000.000 динара;


Република Србија на аукцији продала десетогодишње државне обвезнице у износу од 6,5 милијарди динара

21-06-2022

Дана 21. јуна 2022. године извршена је продаја десетогодишњих државних обвезница Републике Србије у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-4482/2022-1 од 09. јуна 2022. године, („Службени гласник РС“, бр. 66/22).


Обим аукције износио је 25.000.000.000 динара, док је укупна тражња износила 6.545.000.000 динара. Реализовано је 654.500 комада државних обвезница, номиналне вредности 6.545.000.000 динара.


Државне обвезнице продате су по стопи приноса од 6,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. фебруара 2028. године. Исплата купона вршиће се годишње и то сваког 08. фебруара до датума доспећа.


Ове државне обвезнице, продате у износу од 6.545.000.000 динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 06. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно извршила се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа.


Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износи 136.556.440.000,00 динара.


Саопштење поводом аукцијe 21. јуна 2022. године - продаја државних обвезница, иницијално емитованих 06. фебруара 2018. године

15-06-2022

Дана 21. јуна 2022. године, Република Србија емитоваће динарске обвезнице у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-4482/2022-1 од 9. јуна 2022. године. Обвезнице које се емитују на основу наведене одлуке у износу од 25 милијарди динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 6. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно врши се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа. Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износиће 136.556.440.000,00 динара.


Основни елементи динарских обвезница су:


Датум иницијалне емисије: 06. фебруар 2018. године


Датум емитовања: 21. јун 2022. године


Датум салдирања: 23. јун 2022. године


Датум доспећа: 08. фебруар 2028. године


Купон: 5,875%


Кредитни рејтинг Републике Србије
S&P Global Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи
Moody's Investors Service Ба2 / стабилни изгледи
Дневна курсна листа
EUR/RSD 117.3966
USD/RSD 112.395
Цене Еврообвезница на затварању 04.07.2022
EB 2027 87,807 / 6,098%
EB 2028 73,463 / 6,287%
EB 2029 72,905 / 6,446%
EB 2030 73,624 / 6,199%
EB 2033 62,909 / 6,606%
EB 2036 58,980 / 6,578%
Прелиминарнo стање јавног дуга
Прелиминарно стање јавног дуга Републике Србије на дан 05. јул 2022. године износи 3.674.738.433.228 динара
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs