Јавна набавка услуге - избор правног саветника за емитовање и откуп обвезница РС

28-09-2022


Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка на основу оквирног споразума / система динамичке набавке

Набавка услуга одржавања софтвера за управљање јавним дугом (PDMS), ЈН 1/2022

23-08-2022
Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања у иностранству, ЈН 2/2022

23-08-2022


Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs