Саопштење поводом аукцијe 21. јуна 2022. године - продаја државних обвезница, иницијално емитованих 06. фебруара 2018. године

15-06-2022

Дана 21. јуна 2022. године, Република Србија емитоваће динарске обвезнице у складу са Одлуком о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-4482/2022-1 од 9. јуна 2022. године. Обвезнице које се емитују на основу наведене одлуке у износу од 25 милијарди динара, консолидују се и представљају јединствену емисију са обвезницама иницијално емитованим 6. фебруара 2018. године (ISIN: RSMFRSD55940; тикер: RSOB18174), односно врши се додатна продаја обвезница са истим карактеристикама које се односе на валуту, купонску стопу и датум доспећа. Укупан обим емисије ове обвезнице, након консолидације, износиће 136.556.440.000,00 динара.


Основни елементи динарских обвезница су:


Датум иницијалне емисије: 06. фебруар 2018. године


Датум емитовања: 21. јун 2022. године


Датум салдирања: 23. јун 2022. године


Датум доспећа: 08. фебруар 2028. године


Купон: 5,875%


/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs