Календар аукција 2022

27-09-2022
Kалендар аукција је званичан план аукција на месечном нивоу, који саставља и предлаже Министарство финансија, односно Управа за јавни дуг, на основу потреба и могућности да се у планираном месецу финансирају доспеле обавезе Републике Србије. Из разлога променљивоти динамике јавних прихода и примања, Министарство фианансија има право да измени календар аукција током месеца на који се односи.

Календар аукција је једна од тема која се расправља на седницама Комитета за ликвидност, који се одржава једном у три недеље. Чланови Комитета за ликвидност су: Државни секретари у министарству финансија, Помоћник министра сектора за макроекономске и фискалне анализе и пројекције, Директор управе за трезор, Директор управе зa јавни дуг и друга овлашћена лица.

Календар емисија приказује, које хартије од вредности ће бити емитоване или откупљене (рочност и вредност емисије) и датум када ће се одржати аукција.
Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за четврти квартал 2022
Допуна распореда аукција динарских државних ХоВ за трећи квартал 2022
Допуна распореда аукција динарских државних ХоВ за трећи квартал 2022
Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за трећи квартал 2022
Допуна распореда аукција динарских државних ХоВ за други квартал 2022
Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за други квартал 2022
Планирани распоред аукција еурских државних ХоВ за други квартал 2022
Планирани распоред аукција динарских државних ХоВ за први квартал 2022
Планирани распоред аукција еурских државних ХоВ за први квартал 2022
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs