Набавка рачунарске опреме (која није предвиђена техничком спецификацијом централизоване јавне набавке коју спроводи УЗЗПРО), ЈН 1/2021

21-10-2021


Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Набавка услуга – избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем нових и откупом постојећих обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту, са циљем закључења оквирног споразума, ЈН 2/2021

21-10-2021
Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума

Набавка услуга одржавања софтвера за управљање јавним дугом (PDMS), ЈН 3/2021

21-10-2021
Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Набавка услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у иностранству), ЈН 4/2021

21-10-2021


Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Стручне услуге промовисања и унапређења међународног кредитног рејтинга РС

08-09-2021
Одлука о обустави јавни набавке
Измена конкурсне документације
Kонкурсна документација
Питања и одговори 1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs