20.03.2013
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. марта 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 59.738.000 евра, односно 119,48 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,875 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. марта 2015. године. Датуми доспећа купона (4,875 одсто годишње) су 22. март 2014. године и 22. март 2015. године.