28.03.2013

Агенција за оцену кредитног рејтинга ''Standard and Poor's'' данас је потврдила ''BB-/B'' краткорочни и дугорочни кредитни рејтинг Републике Србије. Кредитни изглед је остао негативан.