02.04.2013
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 2. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 19.831.720.000 динара, односно 198,32 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,24 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 4. априла 2015. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 4. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.