10.04.2013
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 10. априла 2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 3.862.780.000 динара, односно 77,26 одсто обима емисије. Реализовано је 346.278 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 3.462.780.000 динара, што представља 69,26 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 12,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. априла 2020. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 12. априла 2014., 12. априла 2015., 12. априла 2016., 12. априла 2017., 12. априла 2018, 12. априла 2019. и 12. априла 2020. године.