12.04.2013
Аукција двогодишњих амортизационих обвезница са варијабилним купоном (реотварање емисије од 5. фебруара 2013. године), која је првобитно планирана за 15. април 2013. године, отказана је услед техничких проблема.