13.05.2013
Јавни дуг Републике Србије смањен је у априлу за 309 милиона евра. Као резултат раздуживања државе, учешће јавног дуга у бруто домаћем производу пало је на 56,1% одсто.

Јавни дуг на крају априла износио је 19,08 милијарди евра и био је за 309 милиона евра мањи у односу на претходни месец. Србија се у априлу раздужила првенствено захваљујући превременој отплати половине дуга према Лондонском клубу поверилаца, чиме је извршена једна од најбољих операција реструктуирања државног дуга још од 2006. године, када је, такође на иницијативу министра Динкића, превремено отплаћен велики део дуга према Светској банци.

Значајно раздуживање у априлу извршено је и на домаћем финансијском тржишту, где је отплаћено 39 милијарди динара дуга по основу раније емитованих хартија од вредности. Раздуживање Србије допринело је даљем паду каматних стопа и расту поверења у државне обвезнице, како на домаћем, тако и на међународном тржишту капитала.

И у наредном периоду Министарство финансија ће користити јефтиније кредите да би отплатило скупље зајмове из прошлости. Влада ће предузимати и друге активности на смањивању учешћа јавног дуга у бруто-домаћем производу, при чему ће најзначајније бити мере на јачању домаће привреде и извоза, као и свођење буџетског дефицита у одрживе оквире, кроз елиминисање непродуктивног трошења државе на свим нивоима и реформу јавног сектора.