19.07.2013
Календар aукција државних хартија од вредности Републике Србије, планиран за месец август је допуњен следећом ауцијом:
Тромесечни државни записи Републике Србије биће емитовани 8. августа 2013. године. Номинална вредност емисије је 4 милијарде динара.