09.09.2013
На аукцији трогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 09. септембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 37.680.000 евра, односно 75,36 одсто обима емисије. Реализовано је 37.680 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 37.680.000 евра, што представља 75,36 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. септембра 2016. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 11. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.