24.09.2013
Објављен је индикативни распоред аукција за четврти квартал 2013. године за државне хартије деноминоване у динарима, као и индикативни распоред аукција државних хартија од вредности деноминованих у еврима за четврти квартал 2013. године.