08.10.2013
На аукцији петогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 8. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 23.034.000 евра, односно 46,07 одсто обима емисије. Реализовано је 18.034 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 18.034.000 евра, што представља 36,07 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. октобра 2018. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 10. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.