22.10.2013
 
На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 22. октобра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара. Укупан обим тражње износио је 10.929.000.000 динара, односно 109,29 одсто обима емисије.
Реализовано је 942.900 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.429.000.000 динара. То представља 94,29 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 2,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. октобра 2015. године.