23.10.2013
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 23. октобра 2013. године (реотварање емисије од 4.јуна 2013. године), понуђен обим емисије износио је 44.898.000 евра. Укупан обим тражње износио је 69.467.000 евра, односно 154,72 одсто обима емисије.
Реализовано је 43.300 комада државних записа, укупне номиналне вредности 43.300.000 евра. То представља 96,44 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 3,33 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јуна 2014. године.