06.11.2013
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 06. новембра  2013. године, понуђен обим емисије износио је 5.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 10.848.960.000 динара, односно 216,98 одсто обима емисије. Реализовано је 497.816 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.978.160.000 динара, што представља 99,56 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,70 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 08. новембра 2015. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 08. новембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.