20.11.2013
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 20. новембра 2013. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 110.320.000 евра, односно 110,32 одсто обима емисије.
Реализовано је 88.320 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 88.320.000 евра, што представља 88,32 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,68 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. новембра 2015. године. Датуми доспећа купона (4,50% годишње) су 22. новембар 2014. и 22. новембар 2015. године.