22.11.2013
Дана 21. новембра 2013. године, извршено је пето емитовање еврообвезнице Републике Србије на међународном финансијском тржишту. Преко 140 глобалних инвеститора изразило је интeресовање за новом еврообвезницом Републике Србије. Tражња је била преко пет пута већа од иницијално планираног износа емисије, који је држава понудила на продају, а преко два и по пута већа од реализованог износа емисије.
Највише инвеститора је било из САД, Велике Британије, Данске и осталих европских земаља.
Еврообвезница Србија 2018 емитована је у износу од једне милијарде америчких долара са купоном 5,875 одсто и роком доспећа од 5 година. Принос који су остварили инвеститори на данашњој аукцији износио је 6,125 одсто.
Ова продаја еврообвезница обављена је у складу са планираним активностима Владе Републике Србије за обезбеђење средстава за финансирање државног буџета у 2013. и 2014. години.