27.11.2013
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 13. августа 2013. године, а поново отворене 27. новембра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 6.579.290.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 8.053.150.000 динара, односно 122,40 одсто обима аукције. Реализовано је 525.815 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.258.150.000 динара. То представља 79,92 одсто обима аукције.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 10,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. августа 2016. године.