16.12.2013
Реотварање емисије петогодишњих државних  обвезница, деноминованих у еврима, од 8. октобра 2013. године биће одржано 24. децембра 2013. године. Обим понуде износиће 31.966.000 евра.