24.12.2013
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 08. октобра 2013. године, а поново отворене 24. децембра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 31.966.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 35.975.000 евра, односно 112,54 одсто обима аукције. Реализовано је 24.475 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 24.475.000 евра, што представља 76,57 одсто обима аукције.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. октобра 2018. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 10. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.