31.12.2013
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 20. августа 2013. године, а поново отворене 31. децембра 2013. године, понуђен обим аукције износио је 23.300.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 20.144.000 евра, односно 86,45 одсто обима аукције. Реализовано је 19.154 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 19.154.000 евра, што представља 82,21 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. августа 2018. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 22. август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.