25.02.2014
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 25. фебруара 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 6.999.040.000 динара, односно 69,99 одсто обима емисије. Реализовано је 440.440 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.404.400.000 динара, што представља 44,04 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,38 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 27. фебруар 2015. године, 27. фебруар 2016. године и 27. фебруар 2017. године.