18.03.2014
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије одржаној 18. марта 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 8.199.420.000 динара, односно 81,99 одсто обима емисије.
Реализовано је 475.042 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.750.420.000 динара, што представља 47,50 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 13,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. марта 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 20. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.