31.03.2014

Дана 9. априла 2014. године планирана је емисија десетогодишњих државних обвезница  Републике Србије деноминованих у еврима. Понуђен обим емисије је 125.000.000 евра.