09.04.2014
На аукцији десетогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 9. априла 2014. године, понуђен обим емисије износио је 125.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 62.777.000 евра, односно 50,22 одсто обима емисије. Реализовано је 61.397 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 61.397.000 евра, што представља 49,12 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2024. године. Датум доспећа купона (5,00% годишње) је 11. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.