28.04.2014

Дана 14. маја 2014. године планирано је реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије.  Понуђен обим емисије је 5.249.580.000 динара.

Дана 04. јуна 2014. године планирано је реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Понуђен обим емисије је 63.603.000 евра.
 
Дана 25. јуна 2014. године планирано је реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије. Понуђен обим емисије је 6.871.080.000 динара.