14.05.2014
Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 18. марта 2014. године, а поново отворене 14. маја 2014. године, понуђен обим аукције износио је 5.249.580.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 18.341.430.000 динара, односно 349,39 одсто обима аукције. Реализовано је 482.461 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 4.824.610.000 динара, што представља 91,90 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. марта 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 20. март. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.