22.05.2014

Обавештавамо сва заинтересована лица да су дана 22. маја 2014. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет презентацији Министарства финансија (http://www.mfin.gov.rs/) објављени позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга - избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту за 2014. и 2015. годину, ЈН 1/2014, која се спроводи у отвореном поступку.

Рок за подношење понуда је 1. јул 2014. године до 12.00 часова.