26.05.2014
Дана 3. јуна 2014. године планирана је емисија седмогодишњих државних обвезница Републике Србије. Понуђен обим емисије је 15.000.000.000 динара.