26.05.2014
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. фебруара 2014. године, а поново отворене 26. маја 2014. године, понуђен обим аукције износио је 5.595.600.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.702.380.000 динара, односно 101,91 одсто обима аукције. Реализовано је 559.560 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 5.595.600.000 динара, што представља 100,00 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. фебруара 2017. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 27. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.