20.06.2014

Дана 1. јула 2014. године планирано је реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије од 3. јуна 2014. године. Понуђен обим емисије је 4.988.910.000 динара.

Дана 2. јула 2014. године планирано је реотварање емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима од 22. априла 2014. године. Понуђен обим емисије је 25.690.000 евра.