25.06.2014
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 4. фебруара 2014. године, а поново отворене 25. јуна 2014. године, понуђен обим аукције износио је 6.871.080.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 4.570.300.000 динара, односно 66,52 одсто обима аукције. Реализовано је 395.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 3.950.000.000 динара, што представља 57,49 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 6. фебруара 2019. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 6. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.