02.07.2014
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница, деноминованих у еврима, Републике Србије, емитоване 22. априла 2014. године, а поново отворене 2. јула 2014. године, понуђен обим аукције износио је 25.690.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 26.293.000 динара, односно 102,35 одсто обима аукције. Реализовано је 22.493 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 22.493.000 евра, што представља 87,56 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2019. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 24. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.