08.07.2014
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 08. јула 2014. године, понуђен обим емисије износио је 20.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 24.280.000.000 динара, односно 121,40 одсто обима емисије. Реализовано је 2.000.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 20.000.000.000 динара, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 10. јула 2017. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 10. јул 2015. године, 10. јул 2016. године и 10. јул 2017. године.