29.07.2014
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 29. јула 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 44.121.000 евра, односно 88,24 одсто обима емисије.
Реализовано је 26.541 комад државних обвезница, укупне номиналне вредности 26.541.000 евра, што представља 53,08 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јула 2016. године. Датуми доспећа купона (4,00% годишње) су 31. јул 2015. и 31. јул 2016. године.