11.07.2012
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 11. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 28.275.000 евра, односно 81 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 20.035.000,00 евра (20.035 државних записа). То представља 57,24 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 6,15 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 19. јула 2013. године.