19.08.2014
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 19. августа 2014. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 9.834.180.000 динара, односно 65.56 одсто обима емисије. Реализовано је 913.418 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 9.134.180.000 динара, што представља 60,89 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 10,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. августа 2019. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 21. августа. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.