26.08.2014
На аукцији петогодишњих државних обвезница деноминованих у еврима Републике Србије, одржаној 26. августа 2014. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 28.337.000 евра, односно 37,78 одсто обима емисије. Реализовано је 15.837 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 15.837.000 евра, што представља 21,12 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 28. августа 2019. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 28. август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.