09.09.2014
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије одржаној 9. септембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 8.827.310.000 динара, односно 58,85 одсто обима емисије.
Реализовано је 867.280 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.672.800.000 динара, што представља 57,82 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. септембра 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 11. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.