30.09.2014
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 30. септембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.612.370.000 динара, односно 56,12 одсто обима емисије.
Реализовано је 433.604 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 4.336.040.000 динара, што представља 43,36 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 9,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 2. октобра 2016. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 2. октобар 2015. и 2. октобар 2016. године.