14.10.2014
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница, деноминованих у еврима, Републике Србије, емитоване 22. јула 2014. године, а поново отворене 14. октобра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 29.944.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 28.162.000 евра, односно 94,05 одсто обима аукције. Реализовано је 27.162 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 27.162.000 евра, што представља 90,71 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. јула 2017. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 24. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.