15.10.2014
Дана 22. октобра 2014. године планирана је емисија двогодишњих амортизационих државних обвезница са варијабилним купоном Републике Србије. Понуђен обим емисије је 5.000.000.000 динара.
Дана 24. новембра 2014. године планирана је емисија двогодишњих амортизационих државних обвезница са варијабилним купоном Републике Србије. Понуђен обим емисије је 5.000.000.000 динара.